صفحه اول
تخفيف دار ها
جديدترين ها
محبوبترين ها
جستجوي کالا
جستجوي مطالب
تعهدات و قوانين
اخـبـار
تماس با ما
شکايات ، پيشنهاداتبه نظر شما کدامیک از محصولات بازار بهتري دارد
: قطعات خودرو
: تجهيزات صنعتي
: مواد پايه شيميائي
: لوازم ساختماني
: مشتقات نفتي 

نمايش به صورت :

SBL-1


 
SBL-1
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتSBL-1
قيمت : 0 ريال

MINI CIRCUIT
MIXER TO 500MHz

VK200


 
VK200
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتVK200
قيمت : 0 ريال

WHIDE BAND CHOKE

T50-2


 
T50-2
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتT50-2
قيمت : 0 ريال

AMIDON CORE
FROM 0.5 TO 30 MHz

QUAD COIL


 
QUAD COIL
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتQUAD COIL
قيمت : 0 ريال

QUAD COIL

IF TRANSFORMER RED


 
IF TRANSFORMER RED
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتIF TRANSFORMER RED
قيمت : 0 ريال

AM OSC IF TRANSFORMER RED

IF TRANSFORMER BLACK


 
IF TRANSFORMER BLACK
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتIF TRANSFORMER BLACK
قيمت : 0 ريال

455KHZ IF TRANSFORMER BLACK (3rd I.F)

IF TRANSFORMER WHITE


 
IF TRANSFORMER WHITE
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتIF TRANSFORMER WHITE
قيمت : 0 ريال

455KHZ IF TRANSFORMER WHITE (2nd I.F)

HER308


 
HER308
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتHER308
قيمت : 0 ريال

FAST DIODE

BYW99W200


 
BYW99W200
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتBYW99W200
قيمت : 0 ريال

TO-247
DOUBLE DIODE

BYV08-800


 
BYV08-800
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتBYV08-800
قيمت : 0 ريال

TO-220
FAST DIODE

BYV96


 
BYV96
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتBYV96
قيمت : 0 ريال

FAST DIODE

BYV27-200


 
BYV27-200
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتBYV27-200
قيمت : 0 ريال

FAST DIODE

CERAMIC 10.7MHz


 
CERAMIC 10.7MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتCERAMIC 10.7MHz
قيمت : 0 ريال

CERAMIC FILTER WITH 280KHz BAND PASS

CFW455D


 
CFW455D
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتCFW455D
قيمت : 0 ريال

CERAMIC FILTER 455KHZ WITH 10KHZ BAND PASS

CN450E


 
CN450E
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتCN450E
قيمت : 0 ريال

CERAMIC FILTER 450KHZ WITH 7.5KHZ BAND PASS

CFU455D2


 
CFU455D2
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتCFU455D2
قيمت : 0 ريال

CERAMIC FILTER 455KHZ WITH 10KHZ BAND PASS

CFU455C2


 
CFU455C2
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتCFU455C2
قيمت : 0 ريال

CERAMIC FILTER 455KHZ WITH 12.5KHZ BAND PASS

CQ33.455D


 
CQ33.455D
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتCQ33.455D
قيمت : 0 ريال

CERAMIC FILTER 455KHZ WITH 10KHZ BAND PASS

W455E


 
W455E
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتW455E
قيمت : 0 ريال

CERAMIC FILTER 455KHZ WITH 7.5KHZ BAND PASS

10M15AZ


 
10M15AZ
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحات10M15AZ
قيمت : 0 ريال

CRYSTAL FILTER 10.7MHZ AND 7.5KHZ BAND PASS

GFWB3


 
GFWB3
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتGFWB3
قيمت : 0 ريال

FROM 76 TO 108MHZ B.P.F

X4.332MHz


 
X4.332MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX4.332MHz
قيمت : 0 ريال

BAT86


 
BAT86
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتBAT86
قيمت : 0 ريال

SCHOTTKY DIODE

1N60


 
1N60
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحات1N60
قيمت : 0 ريال

SCHOTTKY DIODE

BAV99


 
BAV99
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتBAV99
قيمت : 0 ريال

SMD DOUBLE DIODE

BA479


 
BA479
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتBA479
قيمت : 0 ريال

PIN DIODE

SCV321


 
SCV321
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتSCV321
قيمت : 0 ريال

TO-92

BB105


 
BB105
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتBB105
قيمت : 0 ريال

VARACTOR

BB109


 
BB109
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتBB109
قيمت : 0 ريال

VARACTOR

SVC201


 
SVC201
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتSVC201
قيمت : 0 ريال

TO-92

BB132


 
BB132
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتBB132
قيمت : 0 ريال

SMD

BB644


 
BB644
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتBB644
قيمت : 0 ريال

SMD

X 27.000MHz


 
X 27.000MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 27.000MHz
قيمت : 0 ريال

X 26.950MHz


 
X 26.950MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 26.950MHz
قيمت : 0 ريال

X 26.540MHz


 
X 26.540MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 26.540MHz
قيمت : 0 ريال

X 13.000MHz


 
X 13.000MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 13.000MHz
قيمت : 0 ريال

X 12.800MHz


 
X 12.800MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 12.800MHz
قيمت : 0 ريال

X 10.250MHz


 
X 10.250MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 10.250MHz
قيمت : 0 ريال

X 10.245MHz


 
X 10.245MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 10.245MHz
قيمت : 0 ريال

X 10.240MHz


 
X 10.240MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 10.240MHz
قيمت : 0 ريال

X 7.200MHz


 
X 7.200MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 7.200MHz
قيمت : 0 ريال

X 6.400MHz


 
X 6.400MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 6.400MHz
قيمت : 0 ريال

X 4.608MHz


 
X 4.608MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 4.608MHz
قيمت : 0 ريال

X 3.200MHz


 
X 3.200MHz
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتX 3.200MHz
قيمت : 0 ريال

STW5NA90


 
STW5NA90
برای دريافت قيمت تماس حاصل فرمائيد
توضيحاتSTW5NA90
قيمت : 0 ريال

TO-247


rfparts.ir

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت براي rfparts محفوظ است

فروشگاه ساز اصفهان هاست

CopyRight : 2004 - 2023